Arbetsdag inför vintern

Upprop till alla vi som bor och verkar på Lambarö på vintern.
Lördag den 18 november kl. 10.00 samlas vi vid ångbåtsbryggan på Lambarö.
Följande skall göras:
• Bryggan vi badberget
 Stöttarna skall dras upp
 Stegen skall bortmonteras

• Ångbåtsbryggan
 Rutschkanan bortmonteras
 Ljusslinga tändas

• Lambarö pontonen på fastlandet
 Bygga Räcke – ledstång vid den inre pontonen
 Montera halkskydd på de två innersta pontonerna
 Monera batteridriven LED-belysning
 Bortmontera de två yttersta Y-bommarna

• Sandlådorna
 Sand och hink i varje låda