Historia

Lambarö denna lilla ö ett par hundra meter utanför Hässelby, har under 85 år varit till glädje för många generationer storstadsbor. Ön bebyggdes med början av 1920-talet med mestadels små sommarhus samt ett litet antal villaliknande byggnader. En del hus står kvar i sin gamla ursprungliga skepnad, medan fler och fler förändras med utgångspunkt från dagens modernitet.
Den 23 juli 1925 samlades ett antal av öns innevånare och Lambarö Fastighetsägareförening m. b. p. a bildades. Denna skrift är ett försök att återberätta lite om hur det har varit och vad som skett i föreningen under dessa 80 år sedan starten. Tyvärr saknas protokollen för tiden före 1947, men genom att läsa lite mellan raderna, kan man förstå att ölivet både varit både ris och ros.