Angående eldning på Lambarö

Till att börja med så gäller alltid brandförsvarets bestämmelser angående eldning i respektive kommun. I Stockholm så är det tillåtet att elda trädgårdsavfall veckorna 18 och 40. Eldningsförbud kan gälla även dessa veckor. Kontrollera gärna med Storstockholms brandförsvar på telefon 08-4548339.

Trevligt är om alla på ön håller sig till att enbart elda trä och trädgårdsmaterial när vinden ligger rätt i förhållande till grannar. Eldning vid stark vind och när det är torrt i markerna skall ej ske då dessa förhållanden ger en ökad brandrisk. Plast och annat skräp som eldas ger både hälsofarlig och illaluktande rök, samt skadar miljön. All sådan eldning är förbjuden.

När vi eldar, så ser vi till att ha släckberedskap med framdragen slang, det räcker alltså inte med några hinkar. Vi släcker av innan vi går och lägger oss för att undvika pyrande rök, lukt och risk för brandspridning. Vi vet alla att det tar lång tid för brandförsvaret att komma ut till ön, med detta i tanken så eldar vi ansvarsfullt med högt säkerhetstänk.

/Styrelsen med input från Pelle Lövholm brandman.