Framtidsgruppen

Framtidsgruppen har bildats på uppdrag av Lambarö fastighetsägarförenings styrelse och har följande medlemmar:

Björn Nordenstedt
Dag Skogfeldt
Ida Svensson
Rune Thyselius
Sven-Olof Rönnskog
Ulf Johnson

Framtidsgruppen arbetar på uppdrag av Lambarö fastighetsägarförenings styrelse med att fångaupp frågeställningar som kan ha betydelse för Lambarös framtida utveckling. Exempel är kommunikationsfrågor, hur tar man sig till och från Lambarö, IT och telefrågor mm.

Framtidsgruppens möte 2013-08-10
Framtidsgruppens möte 2013-09-08
Framtidsgruppens möte 2014-04-27