Grilla

De sista dagarna regnande har gjort att länsstyrelsen upphävt förbudet att grilla på egen tomt.
Men var aktsamma. Det är inte långt ner i marken till fortsatt torrt.