Kallelse höstfest!

Boende på Vassruggen /Sjögräset kallas till möte om höstfesten hos Inger och Uffe Johnson 25/7 kl 14, 00.

Välkomna!