månadsarkiv: april 2015

Arbetsdag !

Arbetsdag 16 maj 2015!
Under arbetsdagen i år kommer vi fokusera på att få bort trädgårds- och grovsopor från ön. Tillgång till stor båt och bil med släp kommer finnas för att köra soporna till återvinningscentralen i Lövsta. Det är också möjligt att få grovsopor hämtade vid sitt hus. Förhoppningen är att vi genom denna insats kan få det snyggt på områdena längs vägarna. Hör gärna av dig till någon i underhållsgruppen om du har funderingar.
Vi syns på Ångbåtsbryggan den 16 maj kl 10.00!
Underhållsgruppen
Micke Lippert
Dag Skogfeldt
Hans Rosén
Ida Sylwan
Sam Ericsson
Kalle Lodin

Eldningsvecka.

Kommunens meddelande om vår eldningsvecka

Trädgårdseldning
Hur får jag elda? Det är inte tillåtet att elda avfall hemma på sin villatomt. Eldningsförbudet omfattar hela kommunen och gäller även för det trädgårdsavfall som är möjligt att kompostera. Det beror på att löv och liknande ger upphov till illaluktande rök som kan ge närboende obehag som överkänslighetsreaktioner, luftvägsinfektioner m.m. Under vecka 18 på våren och vecka 40 på hösten, får grova grenar och liknande eldas. Eldningen är tillåten under förutsättning att inte olägenheter och brandrisk uppkommer. Eldningsförbud kan utlysas p.g.a torr väderlek. Den aktuella brandriskprognosen kan erhållas via Brandförsvarets automatiska telefonsvarare.

Info från Valberedningen !

Hej alla föreningsmedlemmar!

 

Vintern börjar gå mot sitt definitiva slut och våren kommer sannolikt redan denna vecka äntligen med full kraft till Lambarö. Det innebär också att det bara är ett par månader till midsommar då det är dags för årets stämma på ångbåtsbryggan.

 

Under våren har vi i valberedningen (Ann, Lena och Tomas) fått fram ett antal namn till förtroendeuppdragen på Lambarö. I god tid innan stämman vill vi nu även sondera om det finns fler som kan tänka sig att påverka och hjälpa till? Eller vill du föreslå någon du tycker skulle passa?

 

Om du är nyfiken och vill veta mer så är du varmt välkommen att ta kontakt med någon av oss i valberedningen:

 

Ann Rydstedt            ann.rydstedt@gmail.com

Lena Hedberg           hedberg23@hotmail.com

Tomas Jyde              tomas.jyde@gmail.com

 

Hälsningar

Ann, Lena och Tomas