månadsarkiv: maj 2014

Brandkåren på besök!

dig20140527_001

Från vänster till höger på bilden; Gunnar Bengtsson, Jonas Andersson, Ulf Johnson, Jonas Krantz, Dag Skogfeldt.

dig20140527_005
dig20140527_016-Edit
Ovan: Inget möte utan kaffe! I det här fallet hos SO Rönnskog.

Till vänster: Jonas Andersson visar hur man kan ansluta brandsprutan till Stockholm vattens brandpost.

Vi har haft enhetschefen från Vällingby brandstation, Jonas Andersson och Jonas Krantz som svarar för information och rådgivning på besök den 27/5.
Jonas och Jonas kom för att orientera sig om situationen på Lambarö och för att ge mer övergripande information om vad vi kan göra för att skydda oss mot brand och andra olyckor.
Jonas Andersson kommer att se till att vi Lambaröbor kommer att få en utbildning i hur vi på bästa sätt skyddar oss mot brand och hur vi ska bete oss om olyckan trots allt är framme. Dessutom försåg oss Jonas Krantz med diverse informationsmaterial som vi kommer att distribuera på vårt kommande årsmöte på ångbåtsbryggan.
Vi, dvs Ulf Johnson, Gunnar Bengtsson, Dag Skogfeldt och undertecknad hade en bra dialog med representanterna från brandförsvaret vilket vi tror kommer att leda till ett konstruktivt samarbete. Vi har ju redan sedan tidigare haft god kontakt med brandkåren men i och med den omorganisation som brandkåren gått igenom fått nya kontaktpersoner.
När man är öboende så måste man tyvärr räkna med att insatstiderna vid en olycka kan bli längre än om man bor på fastlandet. Vällingby brandstation saknar fortfarande tillgång till en egen båt för att transportera räddningspersonal och materiel vilket inte förbättrar insatstiderna.
Det medför att vi själva måste ta en mer aktiv del i förebyggande insatser och ha en handlingsplan för att tex med våra egna båtar snabbt kunna hämta upp brandpersonal och utrustning om olyckan trots allt är framme.
Så med andra ord är det nödvändigt att vi i dialog med Jonas Andersson diskuterar hur vi på bästa sätt kan samverka med varandra för att få en så bra situation som möjligt trots att vi bor på en ö.

/SO Rönnskog