månadsarkiv: november 2013

P-platsen

Onsdag den 13 december kommer P-patsens häckar och slänten att klippas och göras snygg. Niklas Bornkessel på Edelunda Trädgård kommer att utföra arbetet, och han vädjar till alla att det skall vara så bilfritt som möjligt för att förenkla arbetet.