Kategoriarkiv: Historia

Lambarös historia

Lite Lambaröhistoria
Lambarön tillhörde Vinstas utmarker och lär under 1600-talet ha hetat “Windsta Holmen”. Ön användes som betesmark för kreatur och fick därför så småningom namnet Fäholmen. Tillsammans med detta namn användes
senare namnet “Kalfuddsholmen” och från 1926 finns i kartorna det nu officiella namnet Lambarön, . Namnet anknyter till Lambarfjärden och Lambarudd på Lovön där bönderna vallade sina får, och lamb är en äldre form av ordet lamm.
Ön var, troligen under större delen av 1800-talet, utarrenderad tillsammans med Kalvudden, varifrån namnet Kalfuddsholmen kommer.
År 1906 avstyckades Lambarön från Winsta n:ris 1 – 3 under tre mantal , i Spånga socken, Sollentuna härad och Stockholms län. Ön ingick i den del som benämndes tomten 736 eller Hesselby villastad nr 8/85. Lambarön
förblev orört under många år på grund av att grevarna Gustaf och Carl Trolle-Bonde ansåg att de priser som nämndes var för låga och ville hellre avvakta en värdestegring.
De satsade i stället på att göra holmen till ett utflyktsmål för stockholmarna. Man byggde en ångbåtsbrygga, “med stenkista och isfast” för 150 kr och 1908 byggdes en dansbana, ett kafé och två avklädningsskjul vid
stranden. En sak glömde man dock. De tillresta bad- och danslystna hade klagat på att man inte hade något “avträde”.
1909 fanns planer på att göra en idrottspark på holmen. Vetskapen om att penningstarka finansiärer bildat ett bolag för ett liknande projekt på Essingen gjorde att planerna skrinnlades.
Den 2 augusti 1918 sålde AB Hesselby Egendom hela ön till kyparen Axel Löfgren för 35 000 kronor. Den försålda arealen angavs som 17 hektar 15 ar, eller 34.74 tunnland. Priset motsvarade ca 1,8 öre per kvadratfot.
Löfgren styckade ön och började sälja tomter. Ett 25-tal köpekontrakt tecknades den 1 maj 1920 för ett pris av 10 öre per kvadratfot. Bland köparna fanns bl.a. lantmätaren Sven Liedbeck samt hässelbyborna C.R Wallenberg och K.A. Vidholm. 1922 fick Axels bror Janne Löfgren lagfart på de osålda delarna av ön och fortsatte tomtförsäljningen.
Vid styckningen av Lambarön fick tomterna egna beteckningar i jordregistret utgående från samma nummerserie.
Tomterna på Lambarön numrerades dessutom från 1-35 med början på den nordligaste tomten och följande stranden utmed fjärden runt ön och tillbaka norrut.
I Hässelby villastads köping gjordes dessutom en uppdelning i kvarter fastställda av K:l majt. den 4 juni 1926 samt den 3 okt 1933 med benämningarna Svanen,Tärnan, Måsen, Anden, Gåsen och Eidern.
I samband med att Hässelby villastads köping inkorpurerades i Stockholm stad den 1 jan 1950 åsattes fastigheterna den ändrade registerbetäckningen till nuvarande Abborrgräset, Vassruggen, Andnaten, Algen,
Sjögräset, Blåstången samt Strandhavren, vilka betäckningar fortfarande gäller och dessutom för många är den enda kända adressen, trots att vissa myndigheter envisas med att åsätta fastigheten en gatuadress.
Länge, även vid Stadsarkivets inventering 1974, hade ett antal fastigheter kvar sina “stadsägonummer”. En fastighet Hässelby Villastad 10:27 har fortfarande kvar denna beteckning.

Källor till denna summering har varit de bevarade breven till och från Carl Trolle-Bonde som jag fick förmånen att läsa i samband med Lennart Öhrströms forskning på stadsarkivet i samband med skrivandet av boken
“Hässelby under ett sekel” som jag för övrigt varmt rekommenderar. I övrigt Medlemsmatriklar, lagfartshandlingar, köpekontrakt mm från flera fastigheter.