Kategoriarkiv: Uncategorized

Brandövning

I hopp om att fler skulle kunna ställa upp på brandövningen hölls den i år den 29 april i stället som för som vanligt på valborgsmässoafton. Den var i år arbetsdag så många förväntades vara i land.

Vi blev tyvär inte fler än vanligt, men kunde till vår glädje konstatera att motorsprutan startade med en gång.

Vår nye brandkapten berättade om vårt material och såg till att slangar kom på plats så att vi kunde spruta lite vatten.

Lambarö frivilliga brandkår ser till och med ut att få in kommande generationer

Därefter gick vi upp till den nya slangvagnen som står i korset nedanför Algen 4.

Tanken är att man vid en brand skall kunna dra upp vagnen med sina slangar till brandplatsen, koppla de smalslangar som finns i vagnen i en spolpost så att man fort får vatten på elden.
I vagnen finns 450 m slang och tre stora pulversläckare samt karta över spolposter och larminstruktion.

Karta och lista finns även vid pumpen.

 

Arbetsdag inför vintern

Upprop till alla vi som bor och verkar på Lambarö på vintern.
Lördag den 18 november kl. 10.00 samlas vi vid ångbåtsbryggan på Lambarö.
Följande skall göras:
• Bryggan vi badberget
 Stöttarna skall dras upp
 Stegen skall bortmonteras

• Ångbåtsbryggan
 Rutschkanan bortmonteras
 Ljusslinga tändas

• Lambarö pontonen på fastlandet
 Bygga Räcke – ledstång vid den inre pontonen
 Montera halkskydd på de två innersta pontonerna
 Monera batteridriven LED-belysning
 Bortmontera de två yttersta Y-bommarna

• Sandlådorna
 Sand och hink i varje låda