Författararkiv: Hans Rosén

Arbetsdag inför vintern

Upprop till alla vi som bor och verkar på Lambarö på vintern.
Lördag den 18 november kl. 10.00 samlas vi vid ångbåtsbryggan på Lambarö.
Följande skall göras:
• Bryggan vi badberget
 Stöttarna skall dras upp
 Stegen skall bortmonteras

• Ångbåtsbryggan
 Rutschkanan bortmonteras
 Ljusslinga tändas

• Lambarö pontonen på fastlandet
 Bygga Räcke – ledstång vid den inre pontonen
 Montera halkskydd på de två innersta pontonerna
 Monera batteridriven LED-belysning
 Bortmontera de två yttersta Y-bommarna

• Sandlådorna
 Sand och hink i varje låda